O mnie

USŁUGI PRAWNE W CZECHACH NA WYSOKIM POZIOMIE

Jestem adwokatem w Republice Czeskiej z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed sądami i urzędami w Czechach. Biegle posługuję się językiem polskim i mam doświadczenie z prowadzeniem spraw polskich klientów w Czechach w różnych dziedzinach prawa, włącznie z prawem podatkowym, prawem pracy oraz prawem karnym. 

W roku 2014 skończyłem studia doktoranckie broniąc podwójnego doktoratu i uzyskując czeski oraz polski tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Michał Kozieł